Dalagulds bränslepellets

Miljövänlig värme på lokala råvaror, 100% trä. Dalaguld närproduceras i en av våra fabriker i Dalarna, Älvdalen eller Vansbro.

Dalaguld pellets är en miljö- och kvalitetssäkrad produkt, helt fri från tillsatser tillverkad av gran och furuspån från närbelägna sågverk i och omkring Dalarna. Under stort tryck komprimeras spånet till små stavar med högt energiinnehåll. Låg askhalt ger minimal hantering och låga drifts- och uppvärmningskostnader. Rindipellets är ett smart och enkelt sätt att ersätta olja och elvärme.

Pellets är ett förnyelsebart bränsle som ingår i naturens kretslopp, så när du eldar med pellets bidrar du till ett hållbart samhälle. Eldning med pellets är klimatneutralt. Det betyder att utsläppen av koldioxid vid förbränning inte är större än vad träden tar upp under tillväxten.

Specifikationer

DalaguldSvensk standard
fukthalt högst 8 %fukthalt högst 10 %
askhalt högst 0,4 %askhalt högst 0,7 %
densitet minst 670 kg/m3densitet minst 600 kg/m3
värmevärde minst 4,9 kWh/kgvärmevärde minst 4,7 kWh/kg
diameter 8 mm