Frågor & svar

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om Dalaguld och vår pellets.

Pellets är ett cylinderformat biobränsle förädlat av sågspån och kutterspån. Det är en mycket populär energikälla för uppvärmning av småhus, industrilokaler och fastigheter.

Dalaguld är det naturliga alternativet för den som önskar ett förnybart bränsle av hög kvalitet. Det består till 100% av spån – en restprodukt från närliggande sågverk – och ingår i naturens eget kretslopp. Vår pellets är helt fri från tillsatser och bark vilket garanterar en jämn, kostnadseffektiv förbränning som ger ett högt energivärde.

Att elda med pellets är klimatneutralt. Det betyder att när din pellets eldas släpps det inte ut mer koldioxid än vad trädet hade bundit under sin livstids.

Vi erbjuder också stallpellets som har en hög uppsugningsförmåga och bidrar till en ljus och fräsch stallmiljö.

Värmepellets tillverkas av 100% gran- och furuspån som är en restprodukt från svenska sågverk, belägna i och omkring Dalarna. Vår pellets är både miljö- och kvalitetssäkrad då spånet och dess fukthalt kontrolleras löpande för att få en slutprodukt av högsta kvalitet.

Produktionen av Dalaguld är en industriell process som sker i våra fabriker i Vansbro och Älvdalen. Båda anläggningarna lever upp till samhällets högt ställda krav på utsläpps- och klimatmål.

Först torkas spånet och fukthalten reduceras till 7-8% för att sedan komprimeras under hårt tryck. De små träfiberstavar som bildas kyls sedan ner och packas i påsar eller säckar för att slutligen lastas på pallar.

Vi samarbetar med en rad transportföretag som sedan levererar Dalaguldet till våra återförsäljare.

Pellets av hög kvalitet ska ha ett högt energiinnehåll på runt 4.8 kWh per kilo, låg ask- och fukthalt samt en hög asksmälttemperatur. Densiteten på pelletsen är också en faktor som påverkar energiinnehållet.
Dalagulds energiinnehåll ligger på ≥ 4,8 kWh/kilo, askhalten på ≥ 0,5 % och fukthalten på ≥ 8%.

Som slutkund kan du köpa Dalaguld hos ett femtiotal olika återförsäljare. Hitta din närmaste återförsäljare här.

Hittar du ingen återförsäljare i närområdet? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Kontakta oss så berättar vi mer.

Då pellets expanderar i kontakt med vatten måste den förvaras torrt och svalt. Den bör därför stå placerad väl skyddad från regn, snö och väta. Se till att din pellets inte utsätts för starkt solljus eller att skadedjur, såsom fåglar, kan komma åt och skada emballaget.

Pelletspallar kan lagras utomhus om de är väl övertäckta. Var dock uppmärksam på kondens. Har pallemballaget brutits måste säckarna förvaras under tak.

Pellets är ett klimatneutralt bränsle eftersom det vid förbränning släpper ut samma mängd koldioxid som det växande trädet en gång tog upp från luften. Som pelletseldare bidrar du till ett hållbart samhälle. Eldning med pellets är idag nästan helt automatiserad. Dock behöver man aska ur, göra rent och fylla på pellets. Hur mycket skötsel och underhåll anläggningen kräver beror på vilken lösning man har. Pellets har ett högre energiinnehåll än till exempel ved och skall därför eldas i speciella pannor, brännare och kaminer. Du kan värma din fastighet med pelletsbrännare eller pelletskamin. Pelletsbrännare kan monteras på en befintlig panna – oljepanna, vedpanna eller kombipanna.

Efter eldning ska askan som blir kvar förvaras i ett obrännbart kärl (av till exempel sten, keramik, eller metall) som försetts med lock. För att vara säker på att askan inte innehåller glödrester bör du vänta åtminstone tre-fyra dagar innan du gör dig av med den.

Pelletsaska är starkt basiskt, d v s har ett högt pH-värde, vilket är bra egenskaper för att minska försurning i skog och mark. Sprid askan i naturen, antingen i skogen eller i din trädgård, till exempel i rabatten eller på tomten. Dock inte mer än 1 liter aska per m2 gräsmatta.

Vi ställer höga krav på våra samarbetspartners och värnar om hög leveranssäkerhet. De transportörer vi använder har miljöklassade fordon som är utrustade för att hantera värmepellets. Vår geografiska placering av våra fabriker bidrar också till en resurssnål logistikhantering med minimal miljöpåverkan per levererat ton.

Småsäckar värmepellets/stallpellets
Småsäckarna är tillverkad av återvunnen PE-plast och är lämpad för energi- och materialåtervinning. Sorteras som plast.

Storsäck värmepellets
Storsäckarna är återvinningsbara och sorteras som plast.

Sträckfilmen
Plasten som viras runt våra pallar är återvinningsbar och sorteras som plast.
High-performance stretch hood | Raniplast

Lastpallar
Vi använder B-pallar av obehandlat trä. Dessa sorteras som grovavfall/trä och återvinns sedan till spånskivor eller värmeenergi i flisvärmeverk.

Vi strävar alltid efter att du som kund ska vara nöjd med vår service och de produkter vi levererar. Vid en reklamation bör du kontakta oss snarast möjligt. Läs mer om hur du reklamerar här. 

Kontakta oss

Hittar du inte vad du söker? Vi hjälper dig gärna vidare.