Reklamationsrutin

Vi på Solör Bioenergi Pellets AB gör allt för att du som kund ska vara nöjd med våra produkter och service. Skulle det trots detta uppstå en situation där du inte är nöjd med vårt åtagande, är vi angelägna om att du kontaktar oss så att vi får möjlighet att rätta till eventuella felaktigheter.

Förvaring av pellets
Pellets ska förvaras torrt då produkten har en hög uppsugningsförmåga av fukt från omgivningen. Fuktig miljö orsakar sönderfall av produkten. Pellets i säck kan lagras utomhus om den är skyddad från fukt och kondens.

Reklamation
Reklamation ska alltid anmälas till säljaren omgående efter upptäckt inom skälig tid.

Reklamation på förbrukad vara godkänns ej!

Vid reklamation avseende transport ska detta, vid lossning, noteras direkt på kundens följesedel samt dateras och undertecknas av chauffören. Även information om transportföretag samt bilnummer ska noteras på följesedeln.

Om varans kvalitet är ifrågasatt skall mottagaren ge leverantören möjlighet att ta prov på varan, minst 4 kg, för att analys skall kunna göras.

Fyll i vårt reklamationsformulär så utförligt som möjligt så att vi kan göra en rättvis bedömning. Bifoga bilder på den produkt som din reklamation gäller samt följesedel/mottagningskvitto.

Gör din reklamation här

*” anger obligatoriska fält

Dra filer hit eller
Godkända filtyper: jpg, png, pdf, gif, Max filstorlek: 2 MB.